Odpověď na dotaz z magazínu Lečo


Klub zastupitelů KSČM Ostrava – Jih, byl vyzván redakcí magazínu Lečo, aby se vyjádřil k otázce  „JAK UDĚLAT JIH BEZPEČNĚJŠÍ?“

Zde je naše odpověd, která musela být omezena délkou 1.500 znaků včetně mezer:

Pocit nebezpečí občanů našeho obvodu a města souvisí hlavně s projevy tak zvané bagatelní kriminality. Tuto kriminalitu přitahuje relativní anonymita  a velká hustota obyvatel. Druhým negativním jevem je požívání alkoholu a hlavně noční eskapády pohroužených návštěvníků  pohostinských zařízení. Nelze také přehlížet negativa spojená s užíváním drog a chuligánské chování. Tyto projevy jsou nejvíce vnímány jako vykrádání automobilů, ničení veřejného majetku, znečišťování ulic, zapalování popelnic spolu s útoky na osamocené chodce a napadání seniorů nebo drobné loupeže páchané na dětech.

Řešení těchto negativ není jednoduché, ale nesmíme se nechat odradit a být lhostejní. Co můžeme jako zastupitelé KSČM udělat pro zlepšení situace je zaměřit se ne jen na přímé projevy ale také na činnosti, které je vyvolávají a nebo z nich profitují. Například nedostatek pracovních příležitostí, nonstop herny a sběrny druhotného odpadu jsou toho příkladem. Proto KSČM podporuje vznik nových pracovních míst, na území obvodu a města prosazujeme plošné zákazy provozování peněžních hracích automatů a heren. V žádném případě nelze srovnávat prohibici alkoholu se zákazem hazardu. Regulaci a přísnou kontrolu sběren druhotných surovin. Naší podporu má navýšení počtu kamer, které využívá městská policie a to hlavně v místech se zvýšenou kriminalitou. V neposlední řadě jsou to pochůzky městských strážníků. Aby jich bylo dostatek, mají zájemci nyní možnost se přihlásit. Více bezpečí, více pracovních míst.

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *